Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

94.451 24.191

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne hoş geldiniz.

 

"Daha İleriye, En İyiye"

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 33, Sayı 1 (2015): Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Makaleler

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Transfer Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Yöntemi İle Uzun Dönem Analizi PDF
Hale AKBULUT, Mehmet Cahit GÜRAN
Financial Liberalization and Economic Growth in Turkey: A Reexamination PDF
Gülenay BAŞ DİNAR, Başak ÇAKAR DALGIÇ, Pelin VAROL İYİDOĞAN
Tedarik Zincirlerinde Durağan Olmayan Talep Altında Çok Kademeli Stok Kontrol Yönetimi İçin Bir Stokastik Programlama Yaklaşımı PDF
Bülent ÇEKİÇ
Bulanık Hedef Programlama ile Tedarik Zinciri Optimizasyonu: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama PDF
Pembe GÜÇLÜ, Ali ÖZDEMİR
Perceptions on the Obstacles of Strategy Execution: The Case of Turkish Public Organizations PDF
Mustafa KILIÇ, Ayşe AKTUNA
Eski Şarap Yeni Şişe?: Bölgedeki Son Gelişmeler Işığında AB Dış Politikasında Akdeniz Havzası ve Orta Doğu PDF
Müge KINACIOĞLU


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-6338