Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

205.650 63.443

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne hoş geldiniz.

 

"Daha İleriye, En İyiye"

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 33, Sayı 4 (2015): Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Makaleler

AHP Temelli MULTIMOORA ve COPRAS Yöntemi ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Performans Değerlendirmesi PDF
Esra AKSOY, Nuri ÖMÜRBEK, Meltem KARAATLI
Effect of Foreign Investor Transactions on Stock Market Returns PDF (English)
Özge BOLAMAN AVCI
Türkiye’de Özelleştirmenin Kamu Mali Davranışları Üzerine Etkileri PDF
Nasip BOLATOĞLU, Lütfi ERDEN
Genişletilmiş Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Yeşil Yıldızlı Otelleri Tekrar Ziyaret Etme Niyeti PDF
Leyla ÖZER, Üzeyir KEMENT, Beyza GÜLTEKİN
Kurumsal Yaratıcılık: Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler Açısından Türkiye’de Bir Kamu Kurumunda Alan Araştırması PDF
Fikret SÖZBİLİR, Salih YEŞİL
Eğitim Düzeyi Suç İlişkisi: Türk Emniyet Teşkilatı Örneği PDF
Ercan SÜNGER, Ercan BALCIOĞLU, Ali ÇAĞLAR
Çok Değişkenli Bir Üretim Modeli ile Toplam Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği PDF
Halim TATLI


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-6338