Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

55.067 10.804

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne hoş geldiniz.

 

"Daha İleriye, En İyiye"

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 32, Sayı 2 (2014): Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İçindekiler

2014-2015

Örgütlerde Fiziksel Semboller ve Psikolojik Güçlendirme İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma PDF
Güler Sağlam Arı
Döviz Kurlarına Mikro Yapı Yaklaşımı: Bir Yazın İncelemesi PDF
Burcu Berke
İletişim Doyumu Verimlilik İlişkisinde Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmininin Rolü: Çoklu Aracılı Bir Model Testi PDF
M. Gökhan Bitmiş, Semra Güney, Hilal Demirel
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel ve Bireysel Düzeyde Etkileri PDF
Özgür Demirtaş
Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarının Türleri, Boyutları ve Benzer Kavramlarla İlişkilerine Yönelik Bir Yazın İncelemesi PDF
Selen Doğan, Selçuk Kılıç
Sağlık Sektöründe Tükenmişlik: Ankara'daki Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri PDF
Seda Karsavuran
Yerel Tekstil ve Hazır Giyim İşletmelerinin Orijinal Marka Üretim Düzeyi ve İhracat Performanslarında Orijinal Tasarım Üretiminin Rolü: Çorum Tekstil Sektörü'deki İşletmelere Yönelik Bir Uygulama PDF
Sabiha Kılıç, Recai Çınar
Personel Seçim Sürecinde Analitik Hiyerarşi Süreci ve TOPSIS Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama PDF
Onur Koyuncu, Mert Özcan
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Finansal Verilerin Konsolidasyonu PDF
Serap Durukan Köse
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Hollanda Hastalığı Riski: Ampirik Bir Analiz PDF
Mehmet Mercan, İsmet Göçer
Production Planning with Remanufacturing under Uncertain Demand and Returns PDF
Oğuz Solyalı


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-6338