Open Journal Systems

124.272 32.551

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 33, No 2 (2015): Cilt 33, Sayı 2 (2015): Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Table of Contents

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ’NİN ÖRGÜTSEL VE FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN KÜMELENMESİ PDF (Türkçe)
Keziban AVCI, Songül ÇINAROĞLU
Biyoyakıtlara Yönelik Mali Teşvikler: Türkiye Açısından Bir değerlendirme PDF (Türkçe)
A. Kemal ÇELEBİ, Alparslan UĞUR
Yazılı Basında Kentsel Dönüşüm: Yüksek Tirajlı Gazeteler Üzerine Bir İnceleme PDF (Türkçe)
Aysu KES ERKUL
BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİNİN İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ PDF (Türkçe)
İsmet GÖÇER, Mehmet MERCAN, Mehmet BÖLÜKBAŞ
EKONOMİDE SANAYİSİZLEŞME VE OECD ÜLKELERİNE ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Oytun MEÇİK, Muharrem AFŞAR
ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE PSİKOLOJİK SAHİPLENME ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ADALETİN ROLÜ PDF (Türkçe)
Ayşe Begüm ÖTKEN


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1309-6338