Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

165.601 47.440

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne hoş geldiniz.

 

"Daha İleriye, En İyiye"

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 33, Sayı 3 (2015): Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF () PDF

İçindekiler

2014-2015

Türkiye'de Dış Borçlanma, Büyüme ve Enflasyon İlişkisi: Var Yaklaşımı (1980-2013) PDF
Yusuf AKAN, Osman Cenk KANCA
Tüketim-Gelir Oranının Durağanlığı: Türkiye Örneği PDF
Ayşe ARI, Burcu ÖZCAN
Sosyal Sorumluluk Projelerine Yönelik Tutumun, Satın Alma Davranışı ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi PDF
Banu KÜLTER DEMİRGÜNEŞ
Denetçi Bağımsızlık Riskinin Belirlenmesinde Kanaat Fonksiyon Yaklaşımının Kullanımı: Bir Uygulama PDF
Alper KARAVARDAR
Niceliksel Gevşeme Para Politikası Üzerine Bir İnceleme: Japonya Deneyimi PDF
Güller ŞAHİN, İrfan KALAYCI
Ani Duruşların ve Uluslararası Rezervlerin Banka Kredileri Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği PDF PDF (English)
Evrim TURGUTLU


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-6338