http://www.iibfdergi.hacettepe.edu.tr/flogo1.JPG

 

http://www.iibfdergi.hacettepe.edu.tr/kapak1.bmp

 

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hacettepe University
Journal of Economics and Administrative Sciences

 

Endeks / Indexing

 

·      ASOS

·      EconLit

·      TÜBİTAK ULAKBİM

 

Yayın Kurulu/Editorial Board

Yazarlara Duyuru 

Notes for Contributors

Sayılar / Issues

 

ISSN 1301-8752
ISSN (Online) 1309-6338