OTEL İŞLETMECİLİĞİNDE PAZAR YÖNLÜLÜK VE PAZAR YÖNLÜLÜK- PERFORMANS İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE SONUÇLARI

A. Celil ÇAKICI, Duygu EREN
1.570

Öz


Pazar yönlülük, pazarlama anlayışının uygulanması olarak kabul edilmektedir. Yönetsel açıdan ele alındığında, pazar yönlülüğün (1) bilginin toplanması, (2) bilginin yayımı ve (3) tepkinin oluşturulması boyutları bulunmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin pazar yönlülüklerini, pazar yönlülükleri ile performansları arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere, 2002 yılında bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada orijinali Kohli ve Jaworski (1990) tarafından geliştirilen MARKOR ölçeğini biraz daha geliştiren Matsuno, Mentzer ve Rentz’in (2000) yeni ölçeği kullanılmıştır. Türkçe’ye çevrilen ölçek, otel işletmeciliğine uyarlanmıştır. Araştırma sonunda, yıldız sayısı (dört ve beş) ve yönetim türü (zincir, grup ve bağımsız) bakımından otel işletmelerinin pazar yönlülüklerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, pazar yönlülük ile performans arasında istatistiki açıdan anlamlı pozitif yönde bir ilişki belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Anahtar Sözcükler: Pazar yönlülük, otel.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.