“There is no Difference Whatsoever Between Family and Nationality”: Imagining the Nation as a Family in Ömer Seyfettin’s Stories

Metin Yüksel
2.507 992

Öz


“Aile ile Milliyet Arasında hiç, hiçbir fark yok”: Ömer Seyfettin’in Öykülerinde Ulusun Aile Olarak Tahayyülü dönemine tekabül eden hayat hikâyesinin ve çalışmalarının, bu çalkantılı siyasal ve tarihsel dönem çerçevesinde bağlamsallaştırılmasını müteakiben bu çalışma Ömer Seyfettin için ulusun aileye dayanmakta olduğu gözleminin altını çizecektir. Bir başka deyişle, bahsi geçen üç öykünün satır aralarında hem gerçek hem de sembolik anlamda aile kavramına ulusu “tahayyül etme” işlevi atfedildiğine işaret edilecektir. Bu hikâyelere göre, mutlu anne, baba ve çocuklardan oluşan kâmil bir aile ve dolayısıyla ulusun olması dilsel ve kültürel türdeşlikten geçmektedir. Ancak bu önşart ailenin ve ulusun her zaman başarılı bir şekilde tezahür etmesi için yeterli olmayabilir

Anahtar kelimeler


Ömer Seyfettin, öykü, aile, ulus, milliyetçilik

Tam metin:

PDF PDF (English)


Referanslar


Alangu, T. (1968) Ömer Seyfettin: Ülkücü Bir Yazarın Romanı, İstanbul: May Yayınları.

Anderson, B. (2003) Imagined Communities, London: Verso.

Anthias, F., N. Yuval-Davis (1989) “Introduction” in N. Yuval-Davis and F. Anthias (eds.), Woman-Nation-State, New York: St. Martin’s Press.

Arai, M. (1992) Turkish Nationalism in the Young Turk Era, New York: E. J. Brill.

Argunşah, H. (1999a) “Sunuş” in Ömer Seyfettin (ed.), Bütün Eserleri: Hikâyeler 1, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Banarlı, N.S. (1948) “Ömer Seyfeddin” in N. S. Banarlı (ed.), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi: Destanlar Devrinden Zamanımıza Kadar, İstanbul: Yedigün Neşriyat, 353-355.

Berkes, N. (1964) The Development of Secularism in Turkey, Montreal: McGill University Press.

Dizdaroğlu, H. (1964) Ömer Seyfettin, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Enginün, İ. (1984) “Ömer Seyfeddin’in Hikayelerinde Yabancılar” in Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.

Kocatürk, V.M. (1964) “Ömer Seyfettin” in V. M. Kocatürk (ed.), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Edebiyat Yayınevi, 763-765.

Köroğlu, E. (2010) Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı 1914-1918: Propagandadan Milli Kimlik İnşâsına, İstanbul: İletişim.

Kushner, D. (1977) The Rise of Turkish Nationalism 1876-1908, London: Frank Cass.

Ömer Seyfettin (1999a) “Hürriyet Bayrakları” in Ömer Seyfettin (ed.), Bütün Eserleri: Hikâyeler 1, İstanbul: Dergâh Yayınları, 229-237.

Ömer Seyfettin (1999a) “Primo Türk Çocuğu” in Ömer Seyfettin (ed.), Bütün Eserleri: Hikâyeler 1, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Ömer Seyfettin (1999b) “Fon Sadriştayn’ın Karısı” in Ömer Seyfettin (ed.), Bütün Eserleri: Hikâyeler 2, İstanbul: Dergâh Yayınları, 191-202.

Ömer Seyfettin (1999b) “Fon Sadriştayn’ın Oğlu” in Ömer Seyfettin (ed.), Bütün Eserleri: Hikâyeler 2, İstanbul: Dergâh Yayınları, 238-251.

Ömer Seyfettin (1999c) “Ashab-ı Kehfimiz” in Ömer Seyfettin (ed.), Bütün Eserleri: Hikâyeler 3, İstanbul: Dergâh Yayınları, 76-117.

Öner, S. (1971) (ed.) Ömer Seyfettin: Milli Tecrübelerden Çıkartılmış Ameli Siyaset, İstanbul: Göktuğ.

Şerifsoy, S. (2000) “Aile ve Kemalist Modernizasyon Projesi, 1928-1950” in Ayşe Gül Altınay (ed.), Vatan, Millet, Kadınlar, İstanbul: İletişim, 155-188.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.