DO R&D Expenditures Matter for Labor Productivity in OECD Countries? An Unresolved Question

Erkan Erdil, Seyit Mümin Cilasun, Ayşegül Eruygur
1.800 893

Öz


OECD Ülkelerinde ARGE Harcamaları İşgücü Verimliliği İçin Önemli mi? Çözülmemiş Bir Soru Çalışmanın amacı, 22 OECD ülkesi için 1991–2003 dönemi verilerini kullanarak araştırma geliştirme harcamaları ile işgücü verimliliği arasındaki ilişkiyi panel veri yöntemleri kullanarak incelemektir. Bu amaçla, fiziki sermeye, bilgi sermayesi, beşeri sermaye ve emekten oluşan bir Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu tahmin edilmiştir. Bu değişkenlere ilave olarak dış ticaret hacmi ve ARGE yayılımı kontrol değişkenlerinin eklendiği tahmin sonuçlarına göre işgücü verimliliği ile ARGE arasında pozitif bir uzun dönem esnekliği vardır. Bu sonuç, işgücü ve sermaye yoğunluğu değişkenlerinin dışarıda bırakıldığı alternatif bir model için de geçerlidir. Dışa açıklığı yansıtan dış ticaret hacmi değişkeni de bu modelde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur

Anahtar kelimeler


ARGE harcamaları, işgücü verimliliği, OECD, panel veri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aitken, B., A. Harrison (1999) “Do Domestic Firms Benefit from Foreign Direct Investment? Evidence from Venezuela”, The American Economic Review, 89, 605-618.

Arvanitis, S. (2006) “Innovation and Labour Productivity in the Swiss Manufacturing Sector: An Analysis Based on Firm Panel Data”, Swiss Federal Institute of Technology Working Paper 149.

Atella, V., B. Quintieri (2001) “Do R&D Expenditures Really Matter for TFP?”, Applied Economics, 33, 1385-1389.

Balcombe, K., A. Bailey, I. Fraser (2005) “Measuring the Impact of R&D on Productivity from a Econometric Time Series Perspective”, Journal of Productivity Analysis, 24, 49-72.

Baltagi, B.H. (2001) Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Ltd, New York.

Bönte, W. (2003) “Does Federally Financed Business R&D Matter for US Productivity Growth”, Applied Economics, 35, 1619-1625.

Branch, B.S. (1974) “Research and Development Activity and Profitability: A Distributed Lag Analysis”, Journal of Political Economy, 82, 999-1011.

Esposti, R., P. Pierani (2003) “Building the Knowledge Stock: Lags, Depreciation, and Uncertainty in R&D Investment and Link with Productivity Growth”, Journal of Productivity Analysis, 19, 33-58.

Fase, M.M.G., A.F. Tieman (2001) “Wage Moderation, Innovation, and Labour Productivity: Myths and Facts Revisited”, De Economist, 149, 115-27.

Frantzen, D. (2003) “The Causality between R&D and Productivity in Manufacturing: An International Disaggregate Panel Data Study”, International Review of Applied Economics, 17, 125-46.

Geroski, P.A., S. Machin, J. van Reenen (1993) “The Profitability of Innovating Firms”, Rand Journal of Economics, 24, 198-211.

Griffith, R., S. Redding, J. van Reenen (2004) “Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of OECD Industries”, Review of Economics and Statistics, 86, 883-895.

Griliches, Z. (1979) “Issues in Assessing the Contribution of Research and Development to Productivity Growth”, Bell Journal of Economics, 10, 92- 116.

Griliches, Z. (1980) “R&D and Productivity Slowdown”, American Economic Review, 70, 343-348.

Guellec, D., B. Potterie (2001) “R&D and Productivity Growth: Panel Data Analysis of 16 OECD Countries”, OECD Economic Studies, 33, 103-26.

Hurlin, C. (2004) Testing Granger Causality in Heterogeneous Panel Data Models with Fixed Coefficients, Miméo, University Orléans.

http://www.univ-orleans.fr/leo/pdf/s24_02_04hurlin.pdf

Hurlin, C., B. Venet, (2001) Granger Causality Tests in Panel Data Models with Fixed Coefficients, Miméo, University Paris IX. http://www.dauphine.fr/eurisco/eur_wp/causalfixed.pdf

Hsiao, C. (1986) Analysis of Panel Data, Cambridge: Cambridge University Press.

Kim, T., C. Park (2006) “Productivity Growth in Korea: Efficiency Improvement or Technical Progress”, Applied Economics, 38, 943-54.

Mansfield, E. (1980) “Basic Research and Productivity Increase in Manufacturing”, American Economic Review, 70, 863-73.

Mansfield, E., J. Rapoport, J, Schnee, S. Wagner, M. Hamburger (1971) Research and Innovation in the Modern Corporation, Norton, New York.

Mátyás, L., P. Sevestre (1996) The Econometrics of Panel Data: A Handbook of the Theory with Applications, Boston: Kluwer Academic Publishers.

Ravenscraft, D., F.M. Scherer (1982) “The Lag structure of Returns to Research and Development”, Applied Economics, 14, 603-20.

Rouvinen, P. (2002) “R&D-Productivity Dynamics: Causality, Lags, and ‘Dry Holes”, Journal of Applied Economics, 5, 123-56.

Serbu, S.G. (2006) “FDI Role in Promoting the Economic Growth - A Problem Still Ambiguous”, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=962346

Smith, V., M. Dilling-Hansen, T. Eriksson, E.S. Madsen (2004) “R&D and Productivity in Danish Firms: Some Empirical Evidence”, Applied Economics, 36, 1797- 1806.

Sterlacchini, A. (1989) “R&D, Innovations and Total Factor Productivity Growth in British Manufacturing”, Applied Economics, 21, 1549-1562.

Wakelin, K. (2001) “Productivity Growth and R&D Expenditure in UK Manufacturing Firms”, Research Policy, 30, 1079-90.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.