A Curious Merger In The Search For A Democratic Political Community: Michael Oakeshott And Radical Democracy

Funda Gençoğlu Onbaşı
1.936 782

Öz


Demokratik Toplum Arayışında Tuhaf Bir Birleşme: Michael Oakeshott ve Radikal Demokrasi Yirminci yüzyıl siyasal düşüncesinin en etkili kuramcılarından Michael J. Oakeshott yakın dönemde umulmadık bir siyasal akım tarafından ilgi odağı haline getirildi. İlgi çekici olan, demokrasinin radikal bir yorumunu yapma iddiasındaki bir yaklaşımın en önde gelen temsilcisi Chantal Mouffe’un muhafazakar düşüncenin önde gelen temsilcilerinden biri olan Oakeshott’un kendi projeleri açısında açımlayıcı bir rol oynayabileceğini iddia etmesidir. Bunu yaparken Mouffe, kendi görüşleri ve Oakeshott’un bakış açısı arasındaki farklılığın ayırdındadır; ancak yine de Oakeshott’un kavramsal ve kuramsal çerçevesini radikal demokrasi projesine entegre edilebileceğini önermektedir. Bu çalışmanın da gösterdiği üzere iki yaklaşımın en önemli ortak noktası siyasal topluluk kavramıyla ilişkili olarak yazdıklarında siyasal topluluğu çerçeveleyen kuralların önemini, bu kuralların içeriğiyle ilgili olarak bireyi ve bireyin yaptığı seçimlerin önceliğini, bireyleri bütüncül toplumsal projelerde biraraya getirmeye çalışmanın imkansızlığını ve hatta tehlikesini vurgulamalarıdır. Ancak bu kuralların oluşum süreçlerine, yani aslında bir anlamda siyaset kavramına yaklaşımları neredeyse birbirine tamamen zıt kutupları yansıtmaktadır: Oakeshott uzlaşma kavramını esas alan, toplumun kendi dinamikleriyle şekillenen bir siyaset algısından söz eder ve çatışma, antagonizma, eşitsiz güç ilişkileri ve hegemonya gibi kavramlara hiç atıfta bulunmazken Mouffe tümüyle bu kavramlar üzerinde şekillenen bir siyaset anlayışını savunmaktadır. Bu ise aslında iki yaklaşımın biraraya gelemeyecek kadar farklı olduklarını ya da onları biraraya getirme çabalarının ikna edicilikten uzak ve yapay olduklarını düşünmemize yol açmaktadır

Anahtar kelimeler


Oakeshott, Mouffe, radikal demokrasi, çoğulculuk, farklılık, demokratik siyaset

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Dunleavy, P., B. O’Leary (1987) “The New Right” in Theories of State: The Politics of Liberal Democracy, Macmillan, 72-98.

Eccleshall, R. (1992) “Michael Okakeshott and Sceptical Conservatism” in L. Tivey and A. Wright (eds.) Political Thought since 1945, London: Edward Elgar, 173-192.

Gerencser, S.A. (1999) “A Democratic Oakeshott?”, Political Research Quarterly, 52(4), 845-865.

Gerencser, S.A. (2002) “Oakeshott, Authority and Civil Disobedience”, The British Criminology Conference: Selected Proceedings, Vol. 5, Papers from the British Society of www.britsoccrim.org/bccsp/vol05/gerencser.htm. Conference, Keele, July 2002,

Gerencser, S.A. (2000) The Skeptic’s Oakeshott, New York: St. Martin’s Press.

Gray, J. (1993) Beyond the New Right, London: Routledge.

Gutmann, A. (1992) “Introduction” in C. Taylor and A. Gutmann (eds.) Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton: Princeton University Press.

Greenawalt, K. (1999) "On Public Reason" in Paul J. Weithman (ed.), Reasonable Pluralism, London: Garland Publishing Inc.

Hall, S., D. Held (1990) "Citizens and Citizenship" in S. Hall and M. Jacques (eds). New Times: The Changing Face of Politics in the 1990s, London: Lawrence & Wishart, 173-188.

Mouffe, C. (1992a) "Preface: Democratic Politics Today" in C. Mouffe (ed.) Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community, London, NY: Verso, 1-14.

Mouffe, C. (1992b) "Democratic Citizenship and the Political Community" in C. Mouffe ed. Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community, London: Verso, 225-239.

Mouffe, C. (1993) The Return of the Political, London: Verso.

Mouffe, C. (2000) The Democratic Paradox, London: Verso.

Letwin, S.R. (1978) “On Conservative Individualism” in M. Cowling (ed.) Conservative Essays, London: Cassell, 52-68.

Oakeshott, M. (1962a) “Rationalism in Politics” in Rationalism in Politics and Other Essays, London: Methuen, 1-36.

Oakeshott, M. (1962) “On Being Conservative” in Rationalism in Politics and Other Essays, London: Methuen, 168-196.

Oakeshott, M. (1975) On Human Conduct, Oxford: Clarendon Press.

O’Sullivan, N. (2002) “Why Read Oakeshott?”, Society, 39(3), 71-74.

Phillips, A. (1993) Democracy and Difference, Cambridge: Polity.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.