Cilt 31, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

Makaleler

‘Çevre’ Ülkelerinde Finansal Gelişme ile Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi PDF
M. Kemal Aydın, Mehmet Zeki Ak, Nurullah Altuntaş
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Algılanmasının Üretim Performansı Algısı Üzerindeki Etkisi: Bir Örnek Olay Çalışması PDF
Yeliz Yılmaz, Mine Ömürgönülşen
Nöropazarlama: Reklam Etkinliğinin Psikofizyolojik Tekniklerle Değerlendirilmesi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının Gözden Geçirilmesi PDF
Çağla Pınar Utkutuğ, Sanem Alkibay
Kapitalizmin Şövalyeleri ve Sanayi Kaptanları Üzerine PDF
Bahar Araz Takay, Derya Güler Aydın
Türkiye’de Tartışmalı Reklamlar: Kuşaklar Arası Karşılaştırma PDF
Elif Yolbulan Okan, Neva Yalman
The Effects Of Ethical Climate Types on Job Satisfaction: The Case of Tourism Industry PDF PDF (English)
Metin Kaplan, Adem Öğüt, Selçuk Karayel, İbrahim İlhan
Türkiye İmalat Sanayiinde Yoğunlaşma, Karlılık Ve Ücret İlişkisi: Yeniden PDF
Aytekin Güven, Onur Yeni
A popular and Important tool for Forecast Users: Judgmental Adjustments PDF PDF (English)
M. Sinan Gönül
Türkiye’de Bölgesel Kamu Politikalarının Etkinlik Üzerine Etkileri PDF PDF (English)
Lütfi Erden, Hatice Çakmak
Kalite, Değer ve Tatminin Davranışsal Niyet Üzerine Etkileri: Perakendecilik Sektöründe Alternatif Modellerin Değerlendirilmesi PDF
Emre Şahin Dölarslan
“There is no Difference Whatsoever Between Family and Nationality”: Imagining the Nation as a Family in Ömer Seyfettin’s Stories PDF PDF (English)
Metin Yüksel


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-6338