Cilt 31, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

Makaleler

‘Çevre’ Ülkelerinde Finansal Gelişme ile Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi PDF
M. Kemal Aydın, Mehmet Zeki Ak, Nurullah Altuntaş
Kalite, Değer ve Tatminin Davranışsal Niyet Üzerine Etkileri: Perakendecilik Sektöründe Alternatif Modellerin Değerlendirilmesi PDF
Emre Şahin Dölarslan
Türkiye’de Bölgesel Kamu Politikalarının Etkinlik Üzerine Etkileri PDF PDF (English)
Lütfi Erden, Hatice Çakmak
A popular and Important tool for Forecast Users: Judgmental Adjustments PDF PDF (English)
M. Sinan Gönül
Türkiye İmalat Sanayiinde Yoğunlaşma, Karlılık Ve Ücret İlişkisi: Yeniden PDF
Aytekin Güven, Onur Yeni
The Effects Of Ethical Climate Types on Job Satisfaction: The Case of Tourism Industry PDF PDF (English)
Metin Kaplan, Adem Öğüt, Selçuk Karayel, İbrahim İlhan
Türkiye’de Tartışmalı Reklamlar: Kuşaklar Arası Karşılaştırma PDF
Elif Yolbulan Okan, Neva Yalman
Kapitalizmin Şövalyeleri ve Sanayi Kaptanları Üzerine PDF
Bahar Araz Takay, Derya Güler Aydın
Nöropazarlama: Reklam Etkinliğinin Psikofizyolojik Tekniklerle Değerlendirilmesi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının Gözden Geçirilmesi PDF
Çağla Pınar Utkutuğ, Sanem Alkibay
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Algılanmasının Üretim Performansı Algısı Üzerindeki Etkisi: Bir Örnek Olay Çalışması PDF
Yeliz Yılmaz, Mine Ömürgönülşen
“There is no Ddifference Whatsoever Between Family and Nationality”: Imagining the Nation as a Family in Ömer Seyfettin’s Stories PDF PDF (English)
Metin Yüksel


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-6338