Cilt 25, Sayı 1 (2007)

İçindekiler

Makaleler

ÖRTÜK BİLGİNİN YEREL VE BÖLGESEL İKTİSADİ KALKINMADAKİ ÖNEMİ ÜZERİNE: YÖNTEMBİLİMSEL MÜCADELELERİN İÇ İÇE GEÇME EĞİLİMİ
Burak BEYHAN
YABANCI YARDIMLAR VE MALİ TEPKİ MODELİ: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA
Aytekin GÜVEN, Lütfi ERDEN
SÜRDÜRÜLEBİLİR KATI ATIK YÖNETİMİ VE BELEDİYELERDE YÖNETİCİLERİN KATI ATIK YÖNETİMİYLE İLGİLİ TUTUM VE DÜŞÜNCELERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Asuman AKDOĞAN, Sevcan GÜLEÇ
ÖĞRENCİLERİN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NCE SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ
Berrin BURGAZ, C. Ergin EKİNCİ
TÜRKİYE’DEKİ BÜYÜK GIDA SANAYİ FİRMALARININ REKABETÇİ VE YENİLİKÇİ UYGULAMALARI
Hasan BÜLBÜL
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Süleyman DÜNDAR, Veysel AĞCA
BULANIK ORTAMLARDA MAĞAZA KURULUŞ YERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KARAR VERME ARACI OLARAK BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ
Fatih ECER
BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE MAKİNE SEÇİM PROBLEMİNE UYGULANMASI
İrfan ERTUĞRUL
ENDİREKT YÖNTEME GÖRE NAKİT AKIM TABLOSUNUN HAZIRLANMASI
M. Mustafa KISAKÜREK, M. Akif AYARLIOĞLU
DETERMİNİSTİK VE STOKASTİK TALEP VARSAYIMLARI ALTINDA ENVANTER PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLEME PROBLEMİ İÇİN MODELLER
Ayşegül TAŞ
İŞLETMELERİN MÜŞTERİ DEĞERİ YARATMA ÇABALARI ÜZERİNDE ÖĞRENME VE PAZAR ODAKLI KÜLTÜRÜN ETKİLERİ
Cevahir UZKURT, Ömer TORLAK
BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Fazıl GÖKG
KAMU KESİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE ÇALIŞANLARA YANSIMASI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Mehmet Devrim AYDIN, Sultan AKSOY
RUSSIAN EMIGRATION TO TURKEY IN THE 1920’S: A CASE STUDY
Yelena LYKOVA


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-6338