Cilt 23, Sayı 1 (2005)

İçindekiler

Makaleler

A. SMITH ve J. A. SCHUMPETER’İN DİNAMİK REKABET TEORİLERİ
Derya GÜLER AYDIN
Vektör Hata Düzeltme Modeli ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları: Türkiye Örneği
Lütfi ERDEN
KEYNES VE BÖLÜŞÜM ANALİZİ
İbrahim TANYERİ
TEKSTİL VE GİYİM SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ : Kayseri Tekstil ve Giyim Sanayiinde Uygulama
Nısfet UZAY
PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİNİN TARAFTAR İLİŞKİLERİ YOLUYLA MARKA DEĞERİ YARATMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sanem ALKİBAY
İMKB'de Fiyat Değişimleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Hakan AYGÖREN
LİDERLİK TARZININ ÇALIŞANIN İŞ TATMİNİ İLE İLİŞKİSİ VE LİDERE OLAN GÜVENİN BU İLİŞKİDEKİ ROLÜ
Deniz BÖRÜ, Begüm GÜNEŞER
OTEL İŞLETMECİLİĞİNDE PAZAR YÖNLÜLÜK VE PAZAR YÖNLÜLÜK- PERFORMANS İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE SONUÇLARI
A. Celil ÇAKICI, Duygu EREN
KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİNİN BOYUTLARI
Akın KOÇAK, Alper ÖZER, Eymen GÜREL
HİZMET SATIN ALMA SÜRECİNDE KULAKTAN KULAĞA İLETİŞİMİN ETKİSİ
Leyla ÖZER, Pınar ANTEPLİOĞLU
MARKANIN ALGILANAN SEMBOLİK BOYUTLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ömer TORLAK, Şuayip ÖZDEMİR
TEK İNDEKS MODELİ’NİN İMKB’DE UYGULANMASI
Ahmet Kamil TUNÇEL
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Cahit GÜRAN
eAVRUPA+ VE TÜRKİYE: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA AVRUPA BİRLİĞİ KRİTERLERİNE UYUM
Mehmet Devrim AYDIN
BÜROKRASİ-DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ve HESAP VEREBİLİRLİK YAKLAŞIMI
Asım BALCI
SİVİL TOPLUMUN KAVRAMSAL TARİHİ ve SİVİL TOPLUMLA İLGİLİ GÜNCEL TARTIŞMALAR
Mete Kaan KAYNAR
Devletin Küçültülmesi Politikasının Bir Stratejisi Olarak Personel Azaltma: Anavatan Partisi Hükümetlerinin Türk Merkezi Kamu Yönetiminde Personel Azaltma Stratejisinin Genel Bir Değerlendirmesi
Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN
THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN THE POST-1989 PERIOD OF POLAND
Hakan SAMUR
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE VAZGEÇİLEMEYEN KAVRAM: ULUSAL ÇIKAR
Mitat ÇELİKPALA


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-6338