Cilt 22, Sayı 2 (2004)

İçindekiler

Makaleler

FİNANSAL SERBESTLEŞMENİN TASARRUF KARARLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Hatice KARAÇAY ÇAKMAK
TÜRKİYE’DE ESNEK İSTİHDAM BİÇİMLERİNİN DÜZENLENMESİ
İnci KUZGUN
Bankaların Kur Risklerinin Kredi Arzları Üzerindeki Etkisi: Matematiksel Bir Model
Ahmet ŞENGÖNÜL
Örgütsel Adalet: Literatür İncelemesi ve Gelecek Çalışmalar İçin Bazı Öneriler
Mustafa ÇOLAK, Hayat Ebru ERDOST
BANKACILIKTA CAM TAVAN: KADIN VE ERKEKLERİN KADIN ÇALIŞANLAR VE KADINLARIN ÜST YÖNETİME YÜKSELTİLMELERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Azize ERGENELİ, Ceren AKÇAMETE
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE AİT ÜRÜNLERİN ESAS ÜLKE ETKİLERİNİN MİLLİYET MERKEZCİLİK ÇERÇEVESİNDE ARAŞTIRILMASI
Bahtışen KAVAK, Öznur ÖZKAN, Canan DEMİRSOY
PAZARLAMA ANLAYIŞLARI İLE İLİŞKİ PAZARLAMASI UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Leyla ŞENTÜRK ÖZER, Nurcan YÜCEL
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 7/A VE 7/B MALİYET HESAPLARINI KULLANMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KAYSERİ ÖRNEĞİ
Azzem ÖZKAN
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE EVA VE MVA: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDAKİ ŞİRKETLERDE AMPİRİK BİR UYGULAMA
Famil ŞAMİLOĞLU
HASTANELERDE HALKLA İLİŞKİLER: SAĞLIK BAKANLIĞI, ÜNİVERSİTE, SSK VE ÖZEL HASTANE YÖNETİCİLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINA YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Dilaver TENGİLİMOĞLU, Mustafa KILIÇ
NORM KADRO SAPTAMA TEKNİKLERİ VE NORM KADRO KILAVUZUNU HAZIRLAMA YÖNTEMİ
Hikmet TİMUR
TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN GÖRELİ ETKİNLİĞİ VE MART 2004 YEREL SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Necmiddin BAĞDADİOĞLU, Hülya BAYIR
VERGİLEMEDE ADALET VE GELİR VERGİSİ UYGULAMASI
Mehmet Cahit GÜRAN
PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE VERGİ KÜLTÜRÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ekrem KARAYILMAZLAR
ÖRGÜT-ÇEVRE İLİŞKİSİNDE YENİ PERSPEKTİF ARAYIŞI: DİNAMİK ÖRGÜTSEL ÇEVRE VE ÖRGÜTSEL DOKU
Doğan Nadi LEBLEBİCİ
11 Eylül Sonrası Rusya’nın Orta Asya Dış Politikası
Havva KÖK


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-6338