Cilt 21, Sayı 1 (2003)

İçindekiler

Makaleler

PROF. DR. HALİME LEYLA OYGUR’UN AKADEMİK VE BEŞERİ YAŞAMI ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER
Hakan MIHCI
DALGALI KUR POLİTİKASI BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ ?
Prof. Dr. Kuter ATAÇ
İKTİSAT VE YÖNTEMLERİ ÜZERİNE
İbrahim TANYERİ
DÜŞÜNGÜSELLİK VE LUCAS
Mine KARA
Sigorta Piyasası Bazlı Tazmin Edici Ücret Belirlenmesi Modeli
Arzu AKKOYUNLU-WIGLEY, Simon WIGLEY
Kalkınma Sürecinde İnsan ve Toplum: Analitik Bir Yaklaşım
Hakan MIHÇI, Hüseyin ÖZEL
Türkiye’deki Yüksek Bütçe Açıklarının Bir Sonucu: İçsel Para Büyümesi
A. Tarkan ÇAVUŞOĞLU
PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGISI VE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
Güler SAĞLAM ARI, Azize ERGENELİ
DUYGUSAL ZEKAYA ETKİ EDEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN SAPTANMASINA YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Öznur AŞAN, Kubilay ÖZYER
GİRİŞİMCİ ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE ÇALIŞANLARIN İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
Dr. Mustafa Kemal ÖKTEM, Doç. Dr. Doğan N. LEBLEBİCİ, Doç. Dr. Mahmut ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILIÇ, Dr. Mehmet Devrim AYDIN
KÜLTÜRÜN GİRİŞİMCİLİĞE ETKİSİ VE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ
Semra GÜNEY, Aysun ÇETİN
İŞLETME YÖNETİMİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ, İÇ KONTROL, VERİMLİLİK İLİŞKİSİ VE ÖNEMİ
Semra KARACAER, Nurettin İBRAHİMOĞLU
DAVRANIŞSAL VE DEMOGRAFIK DEĞİŞKENLERİN SEYAHAT ACENTASI MÜŞTERİLERİNİN BÖLÜMLENDİRİLMESİNDEKİ ETKİLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bahtışen KAVAK, Emre Ozan AKS
KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İŞBİRLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NE YAKLAŞIMI
Emel OSMANÇAVUŞOĞLU OKTAY


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-6338